“Şirin Su”nun kimyəvi laborator analizinin nəticəsi

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Gigiyena və Epidemiologiya mərkəzinin gigiyenik sertifikatı, Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin standartlarına tam cavab verən “Şirin Su”, zəif qələvi mühitə malik, minerallaşmış kimyəvi tərkibinə görə hidrokfrbonatlı, xloridli, kalsiumlu, maqneziumlu təbii minetal süfrə suyudur.

Suyun tərkibi

Elektroliz cihazınnın test nəticələri

Elektrolizdən sonra suyun rəngi Maddələr Bədənə təsiri
Çəhrayı Dəmir oksid Ürək bulanması, ishal
Yaşıl Mis, azot, xlor birləşmələri Böyrək və sinir sistemi, Kanserogen maddələr
Göy Aluminium sulfatı Sinir sistemləri üçün təhlükəli
Fosfor-orqanika, Maqnezium birləşmələri, Kalsium birləşmələri Qara ciyər və böyrək, Ürək bulanması, ishal,
Yoluxucu viruslar kanserogen
Qara Ağır metallar Orqanizimdə yığılır
Narıncı Minerallar Orqanizmə vacib olanlar

“Şirin Su”nun kimyəvi tərkibi

Kationlar Qramlar Mq/ekv. Ekv.%
Ammonium 0.0002 0.01 0.23
Kalium/Natrium 0.0271 1.18 28.09
Maqnezium 0.122 1.00 23.80
Kalsium 0.0400 2.00 47.60
Dəmir 2-oksid 0.0002 0.007 0.16
Dəmir 3-oksid 0.0001 0.005 0.12
Kationların cəmi 0.0798 4.20 100.00
Aniomlar Qramlar Mq/ekv. Ekv.%
Xlor 0.0591 1.67 39.78
Sulfat 0.0250 0.52 12.48
Hidrokarbonat 0.1220 2.00 47.60
Nitrit 0.00007 0.001 0.02
Nitrat 0.0002 0.005 0.12
Amionların cəmi 0.2065 4.20 100.00
Ümumi minerallaşma və ionların cəmi 0.2863  –  –